Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Trzy sukcesy pro-life w peruwiańskim parlamencie – Ameryka Łacińska walczy o życie

Ten dzień – 16 listopada – na długo pozostanie żywy w sercach i umysłach peruwiańskich obrońców życia. Rzadko zdarzało się tyle pozytywnych wydarzeń pro-life w ciągu jednego dnia. Oto trzy wielkie sukcesy w peruwiańskim Parlamencie.

Sukces Pierwszy

Posłanka pro-life Maria de los Milagros Martinez de Jáuregui złożyła w Parlamencie Peru nową propozycję ustawy, która przyznaje dziecku w okresie prenatalnym wszystkie prawa każdej innej osoby ludzkiej.

Artykuł 2 Konstytucji Peru stanowi, że każdy człowiek ma prawo do życia i… nienarodzone dziecko podlega prawu we wszystkim, co jest dla niego korzystne. Natomiast kodeks cywilny w art. 1 dokonuje rozróżnienia pomiędzy osobą poczętą a osobą ludzką stwierdzając, że osoba ludzka jest podmiotem prawa od urodzenia. Ta różnica w zapisach pomiędzy konstytucją a kodeksem cywilnym powodowała zagrożenie życia wielu nienarodzonych dzieci.

Promotorzy aborcji wielokrotnie stwierdzali, że dzieci w łonach matek nie są osobami, co według ich interpretacji pozwala na wolny wybór podejmowany przez kobiety, które są osobami w przeciwieństwie do ich poczętych dzieci, więc zgodnie z prawem mają pierwszeństwo w podejmowaniu decyzji.

W dniu 16 listopada br. projekt ten został poddany pod debatę i głosowanie na posiedzeniu Parlamentarnej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Do komisji należy 21 posłów z 9. różnych partii, więc było bardzo trudno uzyskać poparcie większościowe.

- Kiedy używa się terminu »osoba ludzka«, odnosi się on konkretnie do ludzkiego życia, które rozpoczyna się od poczęcia; a całe ludzkie życie zasługuje na ochronę prawną ze strony państwa – wyjaśniła pos. Jauregui na początku debaty.

Natomiast proaborcyjna kongresmenka, Ruth Luque, twierdziła, że ​​praw nienarodzonych dzieci nie można zrównywać z prawami kobiet, gdyż zagrażałoby to prawu kobiet do aborcji terapeutycznej. Jednak inni członkowie komisji, związani z obroną życia, zauważyli, że w peruwiańskim prawie w ogóle nie ma prawa do aborcji. Istnieje ono tylko w zwodniczym dyskursie radykalnych grup feministycznych.

Ostateczne projekt został przyjęty! Jedenastu posłów było za, jeden przeciwko, a siedmiu wstrzymało się od głosu. Jedyny głos przeciwko oddała posłanka Rith Luque, otwarcie popierająca ruch aborcyjny.

Sukces drugi

Chwilę później ta sama Parlamentarna Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka debatowała i głosowała nad projektem ustawy przedstawianej przez posłankę Ruth Luque. Celem tej inicjatywy była dekryminalizację aborcji w przypadku gwałtu. W projekcie tym zawarto również obowiązek państwa do zagwarantowania kompleksowej edukacji seksualnej w instytucjach edukacyjnych, ze szczególnym naciskiem na przemoc płciową.

Kongresmen pro-life, Alejandro Muñante, stwierdził: Mamy obowiązek ostrzec, że te propozycje dekryminalizacji aborcji w przypadku gwałtu w rzeczywistości mają na celu zakamuflowaną legalizację aborcji w ogóle. Propozycja ustawy umożliwiają dokonanie aborcji bez obowiązku ujawnienia gwałciciela, który pozostaje anonimowy, a tym samym bezkarny. W tej sytuacji uzależnia się życie ludzkie od arbitralnej decyzji drugiego człowieka, co stanowi nadużycie prawa.

Już wcześniejsze głosowanie w tej komisji było bardzo znaczące w aspekcie obrony życia, ale kolejne można nazwać druzgoczącym nie tylko dla wnioskującej posłanki, ale dla wszystkich grup proaborcyjnych w Peru. Tylko jeden głos był za – oczywiście wnioskodawczyni – 23. posłów było przeciw, a 4 wstrzymało się.

Sukces trzeci

To był wyjątkowy dzień! Tego samego popołudnia, w innej sali Parlamentu Peru, poseł José Cueto Aservi przeprowadził prezentację National Family Survey – Peru 2022.

Cueto podkreślał rolę państwa w promowaniu instytucji rodziny tradycyjnej. Stwierdził, że: 97% populacji uważa rodzinę za podstawową jednostkę społeczeństwa, a 98% uważa, że rodzina jest ważna lub bardzo ważna. Te wartości statystyczne – kontynuował – uwidaczniają tylko to, co dyktuje zdrowy rozsądek: rodzina jest niezbędna dla społeczeństwa, ponieważ jest jądrem jego wzrostu i fundamentalnej formacji w społeczeństwie.

Podczas tego wydarzenia zorganizowano także panel specjalistów, którzy zaprezentowali wyniki najnowszych badań dotyczących rodziny.

Liderzy Population Research Institute podkreślają, że wymienione trzy sukcesy obrońców życia w Peru stanowią olbrzymią zachętę do kontynuowania walki kulturowej w obronie życia i rodziny. Siły, które dążą do osłabienia samego fundamentu podstaw społeczeństwa, ludzkiego życia i tradycyjnej rodziny, są silne i mają wsparcie organizacji międzynarodowych, ale można i trzeba je pokonać, ponieważ stawką jest przyszłość ludzkości.

Udostępnij tę informację

 

Źródło: PRI, opracowanie własne – 21 listopada 2022 r.

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag