Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

II rocznica Konsensusu Genewskiego – 37 krajów podpisało akt potwierdzający, że nie istnieje międzynarodowe prawo do aborcji

Podczas spotkania, które odbyło się 17 listopada br. na Kapitolu w USA przedstawiciele rządów uczcili II rocznicę ogłoszenia powstania Deklaracji Genewskiej podpisując wspólną deklarację potwierdzającą, że na płaszczyźnie globalnej nie istnieje międzynarodowe prawo do aborcji.
- Autentycznego zdrowia kobiet nie można osiągnąć kosztem niewinnego ludzkiego życia – a warunkiem wstępnym prawdziwie postępowego społeczeństwa jest wsparcie zarówno kobiety, jak i dziecka, poprzez macierzyństwo i nie tylko.

Deklaracja Konsensusu Genewskiego jasno stwierdza, że ​​istnieje silna globalna opozycja wobec międzynarodowego kłamstwa o „prawie człowieka do aborcji” i że ostatecznie takie prawo nie istnieje – stwierdziła Elyssa Koren, dyrektor ds. komunikacji prawnej w ADF International.

Koren dodała: - Osoby zaangażowane w obronę kobiet i dzieci przed aborcją powinny mieć świadomość, że koalicja rządów Konsensusu Genewskiego jest zaangażowana w rozwój prawidłowej polityki zdrowotnej kobiet na arenie międzynarodowej.

Przedstawiciele rządów potwierdzili wspólne zaangażowanie w rozwijanie opieki zdrowotnej wobec kobiet bez aborcji oraz wspieranie polityki wspierania dobrobytu kobiet, rodzin i dzieci w okresie prenatalnym. Jednoznacznie podkreślili, że nie ma międzynarodowego prawa do aborcji ani żadnej podstawy do międzynarodowego zobowiązywania części państw do finansowania lub ułatwiania aborcji.

Do Konsensusu Genewskiego należało 36 krajów, obecnie jest ich 37, gdyż dołączył Kazachstan/ Dotychczas kierowany przez rząd Brazylii sekretariatu Konsensusu Genewskiego przechodzi obecnie na Węgry.

Ambasador Węgier, Szabolcs Takács, stwierdził, że rząd Węgier jest zaangażowany w ochronę tradycyjnych wartości rodzinnych, powołując się na konstytucję swojego kraju, która stanowi, że każdy człowiek powinien mieć prawo do życia… a życie podlega ochronie od poczęcia. Odnosząc się do węgierskich programów i polityki na rzecz kobiet i rodzin, ambasador Takács zauważył, że Węgry przeznaczają 6% swojego PKB na wsparcie polityki prorodzinnej, w tym politykę 2020 dotyczącą ulg podatkowych dla kobiet z czwórką lub więcej dzieci.

Alfonso Quiñónez, ambasador Gwatemali, stwierdził: - życie rozpoczyna się od poczęcia. My nie mamy wątpliwości. To naturalne, że przystąpiliśmy do Konsensusu Genewskiego i zaakceptowaliśmy wszystkie elementy tego porozumienia. Podkreślił też ostatnie działania podjęte przez rząd Gwatemali w celu przeciwstawienia się międzynarodowym naciskom promującym aborcję w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Powołując się na oświadczenie prezydenta Gwatemali, Alejandro Giammattei, dodał, że Gwatemala będzie nadal walczyć o życie na wszystkich etapach, od poczęcia do naturalnej śmierci.

Pielęgniarka i położna, Agnes Kalonji, zaproszona przez rząd Demokratycznej Republiki Konga, mówiła o kluczowym znaczeniu koalicji Konsensusu Genewskiego w wywieraniu realnego wpływu na zapobieganie dramatycznie wysokiej śmiertelności matek w jej kraju, który wynosi 600 zgonów na 100 000 porodów i jest najwyższy na świecie.

Amerykański senator Daines, republikanin ze stanu Montana, przedstawił nową rezolucję podjętą w Senacie USA i równolegle w Izbie Reprezentantów, wydaną w celu uczczenia II rocznicy Konsensusu Genewskiego. Celem jest dodanie sił krajom członkowskim oraz zwrócenie się do prezydenta Bidena o powrót USA do tej koalicji. USA na początku były . członkiem-założycielem Konsensusu Genewskiego, ale wycofały się po objęciu władzy przez prezydenta Bidena.

- Ta koalicja jest niezbędna, aby dać głos nie milionom, ale miliardom ludzi, którzy chcą bronić życia i rodziny – podkreślił senator Daines. Przemawiając do obecnych na sali przedstawicieli rządów stwierdził, że celem Konsensusu Genewskiego jest zapewnienie, że prawo międzynarodowe i umowy międzynarodowe nie zostaną napisane na nowo w celu wymyślenia międzynarodowego prawa do aborcji, które byłoby nadrzędne wobec praw uchwalonych w waszych krajach chroniących dzieci w okresie prenatalnym.

Senator James Lankford, republikanin ze stanu Oklahoma, podkreślił wartość koalicji krajów dla ochrony wartości każdego dziecka, zanim się urodzi i kiedy się urodzi. Zauważył też, że w nadchodzących dziesięcioleciach obecne rozmowy, na pewno przyniosą owoce.

Deklaracja Konsensusu Genewskiego w sprawie promowania zdrowia kobiet i wzmacniania rodziny została podpisana przez 37 rządów, które wspólnie zobowiązują się do przestrzegania najwyższych standardów zdrowia kobiet, promowania siły rodziny i ochrony prawa do życia.

Deklaracja Konsensusu Genewskiego zrodziła się z potrzeby odmowy zgody na niepotrzebne cierpienie kobiet i dziewcząt tylko z tego powodu, że niektórzy dla własnych interesów odsunęli na bok najpilniejsze potrzeby na rzecz ich własnych programów ideologicznych – stwierdziła Valerie Huber, prezes i dyrektor generalna Instytutu. dla Zdrowia Kobiet, która patronowała temu spotkaniu.

- Kiedy narody, organizacje międzynarodowe, fundacje, grupy specjalnego interesu i międzynarodowe korporacje wywierają presję na kraje, aby przyjmowały rozwiązania sprzeczne z ich podstawowymi wartościami, to stwarza zagrożenie życia, zdrowia, rodziny i ich własnej suwerenności – dodała Huber.

Deklaracja Konsensusu Genewskiego w taki sposób określa międzynarodowe ramy praw człowieka, aby opierały się na poszanowaniu wszelkiego życia ludzkiego, zarówno narodzonego, jak i nienarodzonego. Nie ma międzynarodowego prawa człowieka do aborcji, a stanowisko Konsensusu Genewskiego jest w pełni wspierane przez prawo międzynarodowe.

- To niefortunne, że Stany Zjednoczone pod obecną administracją stoją na czele globalnej promocji aborcji i istnieje nadzieja, że ​​zwiększony pęd w obronie życia w USA umożliwi większej liczbie krajów odrzucenie tych zamachów na ich narodową suwerenność – podsumowała Koren.

Stanowiska rządów reprezentowanych w ramach Konsensusu Genewskiego stoją w ostrym kontraście wobec obecnych priorytetów rządu USA w zakresie finansowania dostępu do aborcji na całym świecie. W 2022 r. Stany Zjednoczone zwiększyły swój roczny budżet na międzynarodowe usługi w zakresie zdrowia, praw seksualnych i reprodukcyjnych o 9%, co daje łącznie 597 milionów dolarów dotacji na programy na całym świecie.

- Biorąc pod uwagę ostatnie zmiany w USA po obaleniu sądowego precedensu Roe przeciwko Wade, jest głęboko niestosowne i niewłaściwe, aby Stany Zjednoczone przewodziły globalnej promocji aborcji. Co więcej, należy podkreślić nielegalność tych wysiłków, ponieważ finansowanie aborcji przez USA często koncentruje się na krajach, w których praktyka ta jest nielegalna – zauważyła Koren.

 

Źródło: Life News, opracowanie własne – 17 listopada 2022 r.

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag